×

Cảnh báo

JFtp::login: Unable to login

JFTP: :mkdir: Bad response

JFTP: :chmod: Bad response

nbiz

 
Khu Công Nghiệp Nội Bài

NBIZ được thành lập vào năm 1994 với tổng diện tích 100 ha thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn mới 2 gồm 14,1 ha chiến lược cho các nhà máy trong khu công nghiệp. NBIZ được quản lý bởi Công ty TNHH Phát triển Nội Bài (NBD), một công ty liên doanh giữa Vista Spectrum (M) Sdn. Bhd. (Malaysia) ...

Xem thêm

icon-watch
Demo

Tầm nhìn & Văn hóa

 
environment
environment
Transport
Transport
Electric
Electric

Không có thành công nếu không có nền tảng.Chúng tôi ở NBIZ phục vụ như là nền tảng cho các nhà đầu tư của chúng tôi.  icon-text-blockquote-rtl

1

John Au

logo yamahaasahidensobbsfukoku logoLogo cong ty Kyoeinippon konpoNCI LOGOrhythm spindex industries logo

Go to top